CÁN BỘ ĐẠI SỨ QUÁN

Danh sách cán bộ ngoại giao

1. Ông PHẠM ANH TUẤN, Đại sứ
Phu nhân VŨ THỊ BÍCH LIÊN
ĐT: + 90 (312) 446 8049

2. Ông NGUYỄN TRỌNG KIM, Bí thư thứ Nhất (Chính trị)
ĐT: + 90 (312) 448 0185

3. Bà TRẦN THỊ KIM THU, Bí thư thứ Nhất (Lãnh sự)

ĐT: + 90 (312) 446 8049

4. Bà NGUYỄN THỊ MÂYBí thư thứ Hai (Kinh tế & Văn hóa​)

ĐT: +90 (312) 446 8049, số máy lẻ: 114

VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ TẠI ISTANBUL
Địa chỉ: Hattat Halim Sok, No:6 D3 Gayrettepe, Beşiktaş, Istanbul

1. Ông LÊ PHÚ CƯỜNG, Tham tán Thương mại
ĐT:  + 90 (212) 267 3668​
Fax: + 90 (212) 267 4988​.​​​​​

2. Ông NGUYỄN HỮU TRƯỜNG, Tùy viên Thương mại

ĐT:  + 90 (212) 267 3668